Firmafest

Bach Utvikling og Programmering(BachUP) hadde firmafest i går. Alle ansatte var invitert, og neimen dukket de ikke opp også. Etter en utsøkt middag med taler og lykkønskninger for det nye året, bar det til fest, outsourcet til Tempe Towers Events. De hyggelige herrene der hadde tilfeldigvis allerede en fest i anledning en ny stor kunde, og kunne med letthet romme nyttårsfesten til Bach Utvikling og Programmering.

Det så ut til å bli en god firmafest, hvor sekretæren sjenket adm dir, og regnskap og innkjøp-avdelingen etter hvert fant tonen. Sistnevnte nyvinning førte utilbørlig til uanstendig bruk av firmaets midler lengre ut på kvelden. Personalsjefen har etter sigende vært nødt til å ta tak i begge i etterkant. Sekretæren og adm dir dro hvert til sitt, takk og pris.

En stor takk rettes til Tellefsen Persontransport som på mistenkelig vis klarte å forflytte hele firmaet med en eneste femseters bil. Attpåtil ble det underveis servert nattmat, uten uhell denne gang. BachUP er kollektivt overrasket.

(U.net kommer neppe tilbake med mer.)