Defcon 3

Det er mye i veien som er farlig. Elementer man ikke må overse, eksempelvis høl i veien og fortauskanter, andre en ikke rår over slik som dagslysets velbefinnende. Været spiller naturligvis en rolle, tørr asfalt har helt andre egenskaper enn blaut snø, og is med vann på er rett og slett livsfarlig. En annen ting er det generelle bildet,  hvor god infrastrukturen er i området og hvor agressive er traffikantene er. Sistnevnte igjen påvirkes gjerne av hvor ofte trafikkbildet har vært oppe i massemedia i det siste. Kanskje too soon, men også hvor mange ulykker det har vært med syklister innblandet den siste tiden.

Min påstand er at dette på et sykt vis til dels henger sammen. Jeg må derfor lansere konseptet med trusselnivå for sykling.

DEFCON 3

Jeg innser at DEFCON ikke er en helt passende beskrivelse, siden det er opptatt og alt det der, men for visse deler av analogien er den overlegen. Tidvis handler det å sykle i trafikken like mye om være klar til kamp som å holde seg på beina. For tiden ser en is med snø av tørreste sort oppå som en slår gjennom her og der. Det begynner riktignok å bli lysere, men inntil for kort tid siden var det bekmørkt fram til 9 og alltid mørkt når en skulle hjem. Dette bidrar naturligvis til å holde trusselnivået høyt, ettersom sikten reduseres av mørket. Det begynner å bli en stund siden siste alvorlige uhell i omegn, men ikke lang tid i forhold til hvor alvorlig noen av disse ulykkene har vært. Sist i media er vel boten gitt til en kvinnelig syklist som ikke gikk av sykkelen under kryssing av gangfelt.

Discuss.

Fartsgrenser take II

Trafikk-etaten eller hvemdetnåer har nylig innført 40-sone i praktisk talt(for alt jeg veit absolutt hele, men det er litt dårlig skiltet enkelte retninger og deler) hele Vestoppfarten og Gamle Oslovei over Byåsen, helt til Stavset if my memory treats me well. I samme vind har Breidablikk fått samme behandling fra Byåsen butikksenter til trikkestasjonen ved Gamle Åsvei eller hva det nå heter.

Cut to chase, hvorfor i alle dager er det plutselig nødvendig å skru ned maks-hastigheten for biler ? Dette er da den gamle skoleveien min da jeg gikk på barneskole, med fortau adskildt fra veien med en gressflekk (på de delene der det nå er 40, ikke der det fremdeles er 50). Gangveien har ikke blitt endret, veien ikke utvidet, det eneste som er endret er at fartsdumper er putta inn, og hastighetsgrensa redusert.

En kan kanskje argumentere med at det har foregått en boligfortetting i det aktuelle området som tilsier høyere trafikk og mer unger langs veien, som selv en drittungefiendtlig kan være enig i at utgjør en dårlig kombo. Imidlertid har det kun blitt bygd moderate mengder nye boligenheter i området, så det oppfatter jeg som utilstrekkelig forklaring.

Det jeg egentlig faller ned på, er at disse pjokkefaen i disse dager er mer verdt enn det de fredløse unga som rusla ved disse veiene var før i tida, noe som oppriktig talt fornærmer meg. Dog, det kan tilskrives at de små må passes på mer og beskyttes nøyere, hvilket ikke akkurat er en tillitserklæring til dem.